zegar długu miasta Lublin

Zegar długu miasta Lublin

Dług miasta Lublin wynosi dziś:

W roku 2017 roczne odsetki od długu wynoszą:

Dług na jednego mieszkańca Lublina wynosi:

Kolejny rok prezydentury Krzysztofa Żuka (PO) to dalsze zadłużanie miasta poprzez kolejne kredyty i pożyczki. Najwyraźniej władze miasta nie zdają sobie sprawy, że tak lekko zaciągane kredyty i pożyczki będzie trzeba niedługo spłacić. Dodatkowo od tych wszystkich już zaciągniętych pożyczek i kredytów trzeba każdego roku płacić coraz bardziej znaczące odsetki. Musimy sobie zdawać sprawę, że dalsze zadłużanie miasta może mieć negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie miasta, stabilne finansowanie zadań oświatowych, bieżące remonty dróg itd. Czy więc czeka nas dalsze zadłużanie miasta przez prezydenta Krzysztofa Żuka (PO)?

Zegar długu miasta Lublin

Do wyliczeń przyjęto:
Liczba mieszkańców miasta Lublin na dzień 30 sierpnia 2013 r. – 337.063

Zadłużenie miasta Lublin na przestrzeni lat:

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2005 r. – 47.792.841,00 zł;
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 r. – 189.215.063,80 zł;
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 r. – 239.726.998,21 zł;
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2008 r. – 369.866.888,94 zł;
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 r. – 547.499.156,40 zł;
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. – 677.670.165,03 zł;
Rok 2010 - początek prezydentury Krzysztofa Żuka (PO).